dzisiaj jest niedziela, 26 maja 2019
Booking.com

Kliknij województwo, aby zobaczyć atrakcje.

Mapa atrakcji dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć wycieczki.

Mapa wycieczek dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć noclegi.

Mapa noclegów dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Ulga prorodzinna. Ile możesz odliczyć podatku na dziecko?

2019-03-05 02:31

Ilość dzieci, które posiada podatnik lub nad którymi sprawuje władzę rodzicielską nie jest objęta żadnym limitem. Aktualnie możemy liczyć na ulgę:

- 92,67 zł miesięcznie z tytułu wychowywania jednego dziecka (dochód po odliczeniu składek za ubezpieczenie społeczne nie powinien przekraczać łącznie 112000zł). Na drugie dziecko również możemy liczyć na tę samą kwotę, czyli 92,67 zł. 

Dodać należy, że składki ZUS podatnika, który funkcjonuje poza związkiem małżeńskim, w roku podatkowym, ale także przez jego część nie powinny przekraczać 56000 zł.

- 166,67 zł przysługuje nam już na trzecie dziecko,

- 225,00 zł - na czwarte i kolejne dziecko

Zwrot niewykorzystanej ulgi 

Zwrot niewykorzystanej ulgi przysługuje osobom, które chociaż przez jeden dzień w roku posiadały więcej niż jedno dziecko, sprawowały nad nim władzę rodzicielską lub opiekę. Całoroczny limit przychodów nie jest wówczas już brany pod uwagę. Za poszczególne miesiące, w których podatnik sprawował władzę rodzicielską lub opiekę nad jednym dzieckiem przysługuje zwrot 92,67 zł i analogicznie 185,34 zł (92,67 x2) za dwójkę dzieci. 

Zasady przyznawania ulgi prorodzinnej

1. Odliczenie dotyczy rodziców, opiekunów prawnych i pełniących funkcję rodziny zastępczej orzeczonej przez sąd lub umowę zawartą ze starostą.

2. Wiek dzieci, za które przysługuje nam ulga nie powinien przekraczać 25 lat jeśli pobierają naukę w szkołach objętych przepisami o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym

3. Kwota jest odliczana za pełne miesiące kalendarzowe - jeżeli prawo do opieki lub władzy rodzicielskiej przejmie inna osoba, wówczas ustalamy limit dzienny, dzieląc limit miesięczny przez 30 dni, czyli każdemu z podatników sprawujących władzę lub opiekę nad dzieckiem przysługuje 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania władzy/opieki. 

4. Ulga obejmuje łącznie oboje rodziców, opiekunów prawnych i osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w związku małżeńskim. Kwota jest odliczana w dowolnej, ustalonej przez nich proporcji. Dlatego też ulga może być przyznana tylko jednemu z rodziców. Brak porozumienia w tej kwestii obliguje do zastosowania zasady, że ulga należy się proporcjonalnie do okresu pełnienia władzy rodzicielskiej/opieki w roku podatkowym (okres ten liczymy w dniach).

5. Oczywiście rozliczenia dokonuje tylko i wyłącznie podatnik. Nie może jej rozliczać płatnik w zeznaniu za podatnika na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje nam ulga prorodzinna?

Z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać osoby, których dzieci w 2018 roku uzyskały łączny dochód wyższy niż 3089 zł. Wyjątek stanowi renta rodzinna. Odliczenia nie stosuje się też, jeśli do dziecka odnoszą się przepisy o podatku liniowym od dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych a także podatkiem tonażowym.

Jak rozliczyć PIT 2018 przez Internet?

W Internecie istnieje wiele usług ułatwiających rozliczenie podatków. Jedną z nich jest platforma PITax.pl umożliwiająca rozliczenie tegorocznych PITów online. Dzięki prostemu i przyjaznemu środowisku rozliczmy nasz PIT.

Komentarze

Zalogowani użytkownicy nie muszą wpisywać kodu bezpieczeństwa. Zarejestruj się teraz lub zaloguj się jeśli masz już konto.