dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2024
Booking.com

Kliknij województwo, aby zobaczyć atrakcje.

Mapa atrakcji dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć wycieczki.

Mapa wycieczek dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć noclegi.

Mapa noclegów dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Dane osobowe

Wprowadzenie

Poniżej można znaleźć podstawowe informacje odnoszące się do przetwarzania i ochrony danych osób fizycznych wykorzystywanych przez Portal Dzieciaki w Plecaki w swojej działalności gospodarczej.

Jeśli, po lekturze poniżej treści, będą Państwo mieli pytania lub zechcą Państwo skontaktować się z nami w celu złożenia wniosku dt. danych osobowych, prosimy o skorzystanie z informacji zamieszczonych w sekcji „Uzyskanie dostępu do swoich danych i realizacja praw podmiotu danych”.

Gromadzenia danych osobowych

Portal Dzieciaki w Plecaki zbiera dane osób fizycznych poprzez wchodzenie z nim w interakcje w ramach dostarczania swoich usług i produktów. Sporadycznie, część danych zdobywamy, gromadząc je w trakcie pracy osób fizycznych z naszymi systemami informatycznymi, (np. pliki cookies na stronach internetowych). 

W jakikolwiek sposób dane znajdą się w naszym posiadaniu zawsze musi być to zgodne z prawem.

Podstawa prawna przetwarzania

W Portalu Dzieciaki w Plecaki dane osobowe gromadzone i przetwarzane są głównie na podstawie przesłanek wynikających z:

 • dobrowolnej zgody,
 • faktu realizacji umowy,
 • konieczności wykonania obowiązków prawnych,
 • oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Portalu Dzieciaki w Plecaki np. dochodzenia roszczeń czy realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług.

Cele przetwarzania danych osobowych

Portal Dzieciaki w Plecaki wykorzystuje dane osobowe w celu dostarczania produktów i usług swoim Klientom. W szczególności przetwarzamy je do realizacji :

 • wysyłania newsletter do użytkowników
 • odpowiedzi na zapytania

             

Odbiorcy danych osobowych

Korzystamy z usług podwykonawców, dostawców i kontrahentów, którym możemy ujawnić przetwarzane dane osobowe.

Ujawnienie danych osobowych odbywać się może jedynie jeśli jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, który wskazano podmiotowi danych, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami oraz przy zapewnieniu adekwatnego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 

Prawa podmiotu danych

W kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych przez Portal Dzieciaki w Plecaki należy wskazać, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia.

 

Obsługa wniosków dotyczących danych osobowych

Wszelkie wnioski i zapytania dot. ochrony danych osobowych należy kierować przez poszczególne spółki na adresy wskazane w odpowiednich komunikatach lub na adres iod@dzieciakiwplecaki.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 maj 2018 r.

 
Wszelkie wnioski, zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzanych przez portal www.dzieciakiwplecaki.pl danych osobowych należy kierować na adres iod@dzieciakiwplecaki.pl

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • Tytuł zawierający treść: „Dane osobowe - wniosek - <fraza wskazująca czego dotyczy wniosek>”,
 • Treść wniosku.

Strona obsługująca wniosek zastrzega sobie prawo do:

 • bezpośredniego kontaktu z osobą wnioskującą w celu weryfikacji i/lub uszczegółowienia wniosku;
 • weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej;
 • odrzucenia wniosku, w uzasadnionych, zgodnych z regulacjami przypadkach.

 

Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej może być zrealizowane poprzez dokonanie przez nią, przed wyznaczonym pracownikiem wyznaczonym do obsługi wniosku, jednej (lub wielu) z następujących czynności:

 • okazanie, w siedzibie administratora, dokumentu tożsamości;
 • podanie przez wnioskującego, treści danych, jakie znajdujących się w zbiorze administratora danych i które jednoznacznie potwierdzają tożsamość osoby weryfikowanej;
 • przesłanie do administratora wniosku/ wiadomości elektronicznej podpisanej prawidłowym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskującego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi wniosku

 

Wysyłając wniosek potwierdza Pani/ Pan, że zapoznał/a się z poniższymi informacjami.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sebastian Miernik, Warchałowskiego 11/42, 02-776 Warszawa (dalej „Administrator").

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi newslettera.

Zakres danych obejmuje dane przekazane w ramach wniosku oraz pozyskane w trakcie jego obsługi.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@dzieciakiwplecaki.pl.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem.

Ostatnia aktualizacja: 24 maj 2018 r.