dzisiaj jest wtorek, 02 czerwca 2020
Booking.com

Kliknij województwo, aby zobaczyć atrakcje.

Mapa atrakcji dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć wycieczki.

Mapa wycieczek dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć noclegi.

Mapa noclegów dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Konkurs plastyczny "Bałwan w podróży"

2013-12-28 17:10

Uwaga! Na prośbę naszych użytkowników przesuwamy termin przesyłania prac konkursowych na dzień 9 kwietnia 2013 r.  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2013 r.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na najciekawszy rysunek o tematyce: „Bałwan w podróży” 
     
I. Organizator konkursu plastycznego

Organizatorem konkursu jest portal „Dzieciaki w Plecaki". Współorganizatorem konkursu jest Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski.

II. Cel konkursu

 1. Szerzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań podróżniczych, aktywnego spędzania wolnego czasu. 
 2. Rozwijanie talentów plastycznych.

III. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być dzieci w wieku 5 - 16 lat.
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (5 - 11 oraz 12 - 16) 
 3. Etapy konkursu:  Pracę należy przesłać do 17 marca 2013 r. na adres „Dzieciaki w Plecaki” ul. Wasilkowskiego 12/25, 02-776 Warszawa z dopiskiem "konkurs plastyczny"
 4. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury konkursu w składzie: Katarzyna Grudna, plastyk oraz Anna Miernik, współwłaściciel "Dzieciaki w Plecaki".
 5. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.dzieciakiwplecaki.pl nastąpi w dniu 22 marca 2013 roku.  
 6. Przekazanie nagród dla laureatów konkursu nastąpi droga pocztową w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

IV. Warunki przyjęcia pracy plastycznej 

 1. TYTUŁ: Bałwan w podróży 
 2. Forma pracy - indywidualna - wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.). 
 3. Format prac A-4 
 4. Każda praca uczestnika  musi być na odwrocie opisana: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz adres e-mailowy do opiekunów.
 5. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu. 
 6. Nadesłane prace nie zostaną zwrócone.

V. Kryterium oceny 

 1. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki. 
 2. Walory artystyczne i estetyczne. 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac – publikacja na portalu www.dzieciakiwplecaki.pl. 
 2. Opiekun uczestnika, który wysyła pracę konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r., z późn. zm.). 
 3. Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, jeżeli nie będą spełniały wskazanych wyżej kryteriów formalnych.
 4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dzieciakiwplecaki.pl

VII. Nagrody 

 1. W grupie wiekowej 5 – 11 lat zostanie przyznane miejsce I, miejsce II oraz wyróżnienie.
 2. W grupie wiekowej 12 – 16 lat zostanie przyznane miejsce I, miejsce II oraz wyróżnienie.
 3. Nagrody w postaci książek zostały ufundowane przez Agencję Wydawniczą Jerzy Mostowski.
 4. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą elektroniczną. 
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne.
 6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Prace należy przesyłać do 17 marca 2013 roku
 2. Ogłoszenie wyników konkursu 22 marca 2013 roku 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika danych niezgodnych z prawdą lub cudzych danych. 
 4. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich przewozu. 
 5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora praw własności do złożonych prac w celu: publikacji w Internecie.

Komentarze

Zalogowani użytkownicy nie muszą wpisywać kodu bezpieczeństwa. Zarejestruj się teraz lub zaloguj się jeśli masz już konto.