dzisiaj jest piątek, 28 lutego 2020
Booking.com

Kliknij województwo, aby zobaczyć atrakcje.

Mapa atrakcji dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć wycieczki.

Mapa wycieczek dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć noclegi.

Mapa noclegów dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Konkurs PTTK "Turystyczna rodzinka" 2013

2013-03-20 23:48

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ogłasza Ogólnopolski Konkurs ”Turystyczna Rodzinka” realizowany od 2011 roku w ramach promocji turystyki rodzinnej.

I. Celem Konkursu jest:

• promocja spędzania czasu wolnego przez rodziny w sposób aktywny,

• zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach,

• kształtowanie prozdrowotnego stylu życia,

• popularyzacja krajoznawstwa i „Małych Ojczyzn”,

• kształtowanie zachowań proekologicznych aby zachować teraźniejszość dla przyszłości.

II. W Konkursie mogą wziąć udział rodziny (min. 1 dorosły, 1 dziecko), mile widziane rodziny wielopokoleniowe, wspólnie uprawiające turystykę, które:

1. W terminie do 30 czerwca zgłoszą do biura Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub na adres mailowy: poczta@rodzina.pttk.pl chęć uczestnictwa w nim (karta zgłoszenia do pobrania ze strony www.rodzina.pttk.pl)

2. Odbędą w terminie do 30 listopada co najmniej 8 wycieczek turystycznych, jedno lub wielodniowych, pieszych, kolarskich, kajakowych itp. - preferowana różnorodność form.

3. Opiszą przebieg każdej z 8 wycieczek, potwierdzą ich przebieg w obiektach zlokalizowanych na trasie i w ciekawy sposób przedstawią w specjalnie przez siebie przygotowanym Dzienniczku Wypraw Rodzinnych.

Wśród 8 wycieczek: co najmniej 2 należy odbyć po najbliższej okolicy (gminie, powiecie), co najmniej 2 na terenie województwa, pozostałe według uznania ale na terenie Polski.

4. Prześlą do 15 grudnia (liczy się data stempla pocztowego), na adres biura ZG PTTK (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa z dopiskiem „turystyczna rodzinka”) lub na adres mail: poczta@rodzina.pttk.pl - Dzienniczki Wypraw Rodzinnych.

III. Oceny Dzienniczków Wypraw dokona komisja powołana przez Zarząd Główny PTTK.

1. Pod uwagę będzie brane: odbycie minimum 8 wycieczek zgodnie z punktem II.3 regulaminu,

2. Opisanie i udokumentowanie ich zrealizowania - do Dzienniczka Wypraw Rodzinnych można wpisywać udokumentowane wycieczki odbyte przez rodzinę od początku danego roku.

3. Dzienniczki mogą być pisane ręcznie i komputerowo a także w formie multimedialnej nagrane na płycie, najważniejsza jest ich treść. Zalecany format dzienniczków tradycyjnych to: A-5, A-4, natomiast w przypadku prac multimedialnych prosimy o zapisywanie ich w formatach dających się otworzyć w ogólnodostępnych programach.

IV. Informacje, jakie powinny znaleźć się w Dzienniczku Wypraw Rodzinnych:

1. Uczestnicy wypraw: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa.

2. Informacje na jednej ze stron dotyczące rodziny i tradycji wędrówek rodzinnych.

3. Data wycieczki, trasa (opis), ilość kilometrów, forma wędrowania (piesza, kajakowa, rowerowa itd.).

4. Potwierdzenia: pieczątki z trasy, zdjęcia, bilety wstępów.

5. W dzienniczku można umieszczać także rysunki i inne formy graficzne, według uznania i fantazji wędrujących.

V. Dla najaktywniejszych 200 rodzin ustanowiono specjalną odznakę „Turystyczna rodzinka 2013 roku”.

VI. Wszystkie rodziny uczestniczące w Konkursie otrzymają certyfikat i materiały krajoznawcze.

VII. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.rodzina.pttk.pl do końca stycznia następnego roku.

VIII. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do organizatorów.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Pobierz ulotkę

Źródło: www.rodzina.pttk.pl

Komentarze

Zalogowani użytkownicy nie muszą wpisywać kodu bezpieczeństwa. Zarejestruj się teraz lub zaloguj się jeśli masz już konto.